logo-mini

Fikri ve Sınai Haklar Hizmetleri

 

Yee’s Danısmanlık olarak biz, marka, endüstriyel tasarım, patent ve faydalı model tescil hizmetleri, Eser Sahibi Haklarının korunması ve Alan Adı Tahsisi alanlarında verdiğimiz yurtiçi ve uluslararası hizmetlerin yanı sıra bu alanlarda uzman ve güçlü avukat kadromuz ile profesyonel hukuki destek sağlamakta; tüm idari tescil süreçlerini hukuki alt yapı ile güçlendirilerek kurumsal ve bireysel girişimcilerin yüksek düzeydeki hak korumasının sağlanmasına yardımcı olmaktayız.

Sınai Mülkiyet Hakları

 

Patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve entegre devre topografyalarıdır. Bu hakların Türkiye’de korunabilmesi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmeleri gerekmektedir. Uluslararası düzeyde de koruma sağlanabilmesi, belirlenen ülkelerde tescil yapılması gerekmektedir, zira unutulmamalıdır ki Sınai Mülkiyet hakları ülkesel olarak koruma sağlar.

Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması

 

Telif hakları olarak da bilinen fikir ve sanat eserlerinin korunmasıyla ilgili olarak Kültür Bakanlığı yetkilidir. Telif hakları, eserin meydana    getirilmesiyle kendiliğinden doğan haklardır, bu nedenle ayrı bir tescil prosedürüne ihtiyaç yoktur. Koruma süresi eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden sonraki 70 yıl boyunca devam eder.

Telif Hakları Kanunu ile türüne, önem ve amacına bakılmaksızın kitaplar, yazılar, demeçler, sözlü anlatım, piyes, drama, müzikal kompozisyon, film, fotoğraf, uygulamalı sanat, üç boyutlu çalışmalar ve bilgisayar programları gibi yazı, ses, çizim, fotoğraf, hareketli resimler ile ifade edilebilen edebiyat, sanat ve bilimdeki özgün çalışmalara koruma getirilmiştir.

Patent

 

Patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı veren sınai mülkiyet hakkıdır. Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilen buluşlara 20 yıl süre ile verilir.

Koruma şekilleri ve usulleri;

İncelemeli Patent:Uluslararası araştırma ve inceleme raporlarına dayanır. Koruma süresi 20 yıldır.

İncelemesiz Patent: Sadece uluslararası araştırma raporuna dayanır. (Yeni kanunla İncelemesiz Patent uygulaması kaldırılacaktır.) Koruma süresi 7 yıldır.

Faydalı Model: Yeni, sanayiye uygulanabilir, ancak buluş basamağı içermeyen küçük buluşları korumak amacıyla sahibine tanınan haktır. Sadece başvuruya dayanır. Koruma süresi 10 yıldır.

Korumanın devam etmesi için koruma süresi boyunca yıllık ücretler ödenmeli, kullanım belgesi verilmeli ve buluş sahibiyle ilgili bilgi değişiklikleri sicile kaydedilmelidir.

Endüstriyel Tasarım

 

Tasarım, Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünüdür.

Ürün, bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topoğrafyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve tipografik karakterlerdir.

Tescil edilebilecek bir tasarımın önce ürün tanımına uyması gerekir. Sonrasında ise yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini taşımalıdır. Tasarımın yenilik kriterini taşır kabul edilebilmesi için, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması gerekir. Başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde kamuya sunulmuş olan bir tasarımın yenilik vasfı kaybolmaz. Ayırt edicilik kriterini taşıması için ise, görsel olarak bilinen diğer tasarımlardan belirgin bir farklılığa sahip olması gerekir. Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 seneye kadar uzatılabilir.